Aktuality

Přípravný ročník do 1. třídy ZŠ

Vhodné pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky


Nabízíme:

Podnětné a přívětivé prostředí, ve kterém každé dítě zažije pocit úspěchu a radost z práce.
Péči o děti s nejrůznějšími poruchami učení a potížemi před vstupem do 1. ročníku ZŠ (odklad školní docházky z důvodu školní nezralosti, specifických poruch učení aj.)

Obsah:

 1. Rozvoj správných řečových návyků a komunikačních dovedností
 2. Rozvoj sluchové a zrakové percepce ( fonematický sluch, analýza, syntéza,
 3. Propojení oko – ucho – pusa – ruka, serialita, rozšíření slovní zásoby, fantazie apod.)
 4. Stimulace percepčně kognitivních funkcí pomocí motorických cvičení, rozvoj hrubé a jemné motoriky, uvolnění zápěstí a zvládnutí správného úchopu psacího náčiní s využitím vhodných didaktických pomůcek (trojhranný program – ergonomické pastelky, tužky, pera), včetně správného sedu
 5. Rozvoj abstraktních početních představ a chápání logických souvislostí, řazení prvků a číselné řady, matematické pojmy
 6. Rozvoj časové a prostorové orientace, pravolevé orientace, orientace v tělesném schematu
 7. Rozvoj emocionálního vnímání světa prostřednictvím hudby, dramatických prvků, výtvarných vyjádření, rytmizace
 8. Upevnění pracovních návyků
 9. Důraz na slušné chování, pomoc s navazováním sociálních kontaktů a zvládáním pro dítě stresových situaci
 10. Přirozený rozvoj schopností a dovedností bez technických vymožeností
 11. Podpora správné dechové ekonomie prostřednictvím hry na flétnu, dechová a fonační cvičení, nácvik a reedukace řečových dovedností – logopedická podpora

Komu je určeno:

 • dětem v předškolním věku, které potřebují upevnit znalosti a posílit dovednosti,
 • které budou ve škole potřebovat,
 • dětem, které mají problémy logopedického rázu
 • všem dětem, které rády dělají úkoly a potřebují úspěšně zvládnout nástrahy – nejen školního života

Spolupráce:

 • Se základními školami na Zbraslavi, V Radotíně, Velké Chuchli
 • S klinickým logopedem
 • S psychology z pedagogicko-psychologických poraden a klinickými psychology
 • Se speciálními pedagogy z klinické praxe

Organizace:
Od září 2019 do června 2020
Od pondělí – do pátku

Denní program:
Od 8.30 do 12.30 ve skupině max. 6 dětí s uceleným programem
Možnost odpoledního pobytu v MŠ Eldorádo (do 19.00 hod) dle individuální domluvy.

Cena:
1 dopoledne (4-hodinový blok) - 350,- Kč
Cena obsahuje:
- práci kvalifikovaného pedagoga, příp. logopeda a dětského psychologa
- pracovní sešity, pracovní listy, didaktické pomůcky, výtvarné potřeby
- dopolední svačinu, oběd (dle zájmu rodičů), zajištění pitného režimu


Velmi dobrá dopravní dostupnost:

Autem po Strakonické směrem na Jíloviště, Mníšek pod Brdy do Strakonic, hned za Chuchelským závodištěm – ul. K Závodišti. Zastávka MHD – 200 m od objektu


Adresa:
Strakonická 73, Praha 5

 

 
 
 
 Aktuality a zajímavosti
22.03.2020

Informace pro rodiče "našich" dětí:

Provoz školky je zajištěn v normálním režimu s tím, že se dodržují zvýšené hygienické nároky. Všechny děti a jejich rodiče nebyli v krizových oblastech, nejsou nakaženi, ani nebyli ve styku s někým, kdo onemocněl covidem 19. Školka je uzavřena pro lidi z venku. V současné době nepořádáme "čtvrteční cvičení".: více informací
 
03.08.2019

Den otevřených dveří

27. srpna od 10 do 18 hodin se v naší školce koná den otevřených dveří. Po individuální domluvě je možné dorazit i v jiný den. Těšíme se na Vás!: více informací
 
22.07.2019

Máme volná místa!

Stále máme volná místa pro období letních prázdnin i pro školní rok 2019/2020. Přijďte se k nám názavazně podívat.: více informací
 
» další aktuality
 


Naše Zbraslav