Aktuality

Přípravný ročník do 1. třídy ZŠ

Vhodné pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky


Nabízíme:

Podnětné a přívětivé prostředí, ve kterém každé dítě zažije pocit úspěchu a radost z práce.
Péči o děti s nejrůznějšími poruchami učení a potížemi před vstupem do 1. ročníku ZŠ (odklad školní docházky z důvodu školní nezralosti, specifických poruch učení aj.)

Obsah:

 1. Rozvoj správných řečových návyků a komunikačních dovedností
 2. Rozvoj sluchové a zrakové percepce ( fonematický sluch, analýza, syntéza,
 3. Propojení oko – ucho – pusa – ruka, serialita, rozšíření slovní zásoby, fantazie apod.)
 4. Stimulace percepčně kognitivních funkcí pomocí motorických cvičení, rozvoj hrubé a jemné motoriky, uvolnění zápěstí a zvládnutí správného úchopu psacího náčiní s využitím vhodných didaktických pomůcek (trojhranný program – ergonomické pastelky, tužky, pera), včetně správného sedu
 5. Rozvoj abstraktních početních představ a chápání logických souvislostí, řazení prvků a číselné řady, matematické pojmy
 6. Rozvoj časové a prostorové orientace, pravolevé orientace, orientace v tělesném schematu
 7. Rozvoj emocionálního vnímání světa prostřednictvím hudby, dramatických prvků, výtvarných vyjádření, rytmizace
 8. Upevnění pracovních návyků
 9. Důraz na slušné chování, pomoc s navazováním sociálních kontaktů a zvládáním pro dítě stresových situaci
 10. Přirozený rozvoj schopností a dovedností bez technických vymožeností
 11. Podpora správné dechové ekonomie prostřednictvím hry na flétnu, dechová a fonační cvičení, nácvik a reedukace řečových dovedností – lopedická podpora

Komu je určeno:

 • dětem v předškolním věku, které potřebují upevnit znalosti a posílit dovednosti,
 • které budou ve škole potřebovat,
 • dětem, které mají problémy logopedického rázu
 • všem dětem, které rády dělají úkoly a potřebují úspěšně zvládnout nástrahy – nejen školního života

Spolupráce:

 • Se základními školami na Zbraslavi, V Radotíně, Velké Chuchli
 • S klinickým logopedem
 • S psychology z pedagogicko-psychologických poraden a klinickými psychology
 • Se speciálními pedagogy z klinické praxe

Organizace:
Od září 2016 do června 2017
Od pondělí – do pátku

Denní program:
Od 8.30 do 12.30 ve skupině max. 6 dětí s uceleným programem
Možnost odpoledního pobytu v MŠ Eldorádo (do 19.00 hod) dle individuální domluvy.

Cena:
1 dopoledne (4-hodinový blok) - 350,- Kč
Cena obsahuje:
- práci kvalifikovaného pedagoga, příp. logopeda a dětského psychologa
- pracovní sešity, pracovní listy, didaktické pomůcky, výtvarné potřeby
- dopolední svačinu, oběd (dle zájmu rodičů), zajištění pitného režimu


Velmi dobrá dopravní dostupnost:

Autem po Strakonické směrem na Jíloviště, Mníšek pod Brdy do Strakonic, hned za Chuchelským závodištěm – ul. K Závodišti. Zastávka MHD – 200 m od objektu


Adresa:
Strakonická 73, Praha 5

 

 
 
 
 Aktuality a zajímavosti
31.10.2017

Toulavá kytara

23. listopadu 2017 se sejdeme s písničkami a jejich příběhy v pořadu “Toulavá kytara”.: více informací
 
31.10.2017

Pravidelné aktivity

Ve školce máme nyní pravidelné aktivity: Každý čtvrtek dopoledne – “Moje zvířátko” a každou středu a pátek dopoledne – Angličtina pro nejmenší pod vedením slečny Terezy Rhonové a paní Chmelíkové. Každé úterý odpoledne se koná výtvarný kroužek pro zájemce vedený lektorkou Crokidy group.: více informací
 
14.12.2016

Děkujeme

Školka Eldorádo děkuje manželům Motyčkovým za sponzorský dar na výchovně-vzdělávací program.: více informací
 
» další aktuality
 


Naše Zbraslav